• มอบอุปกรณ์กีฬาและขนมในวันเด็ก 2561

มอบอุปกรณ์กีฬาและขนมในวันเด็ก 2561

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
มอบอุปกรณ์กีฬาและขนม ให้กับโรงเรียนสุเหร่าบางชัน
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Scroll