Tesco Lotus Supplier Conference 2018


บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด ร่วมงาน
Tesco Lotus Supplier Conference 2018
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

SL THE MASK 2018


บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
จัดกิจกรรมปีใหม่
SL THE MASK PARTY เเฮปปี้ ปีจอ
เพื่อความสามัคคีในองค์กร
วันที่ 23 ธันวาคม 2560

มหกรรม ของขวัญของฝาก


บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
จัดงานมหกรรมของขวัญของฝากของใช้
ลดสูงสุด 90%
วันที่ 12-17 ธันวาคม 2560

SL Aloha


บริษ้ท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
เพื่อความสามัคคีในองค์กร
ณ ดีวารี เอ็กซ์เพลส ชาเล่ต์ จ.ระยอง
วันที่ 1-2  กรกฎาคม 2560

ถวายบังคมพระบรมศพ


ผู้บริหารและพนักงาน
กลุ่มบริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
วันที่ 9 มิถุนายน 2560

ซ้อมอพยพหนีไฟ


บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด และ
บริษัท 2010 โกลบอลซอร์สเซส จำกัด
ร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559

มอบอุปกรณ์กีฬาและขนมในวันเด็ก 61


บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
มอบอุปกรณ์กีฬาและขนมในงานวันเด็ก
ให้กับโรงเรียนสุเหร่าบางชัน
ในวันที่ 12 มกราคม 2561

ร่วมแบ่งปันน้ำใจและไออุ่นให้น้องๆ


ร่วมแบ่งปันน้ำใจและไออุ่นให้น้องๆ
ณ วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง
โดย แบรนด์ SUMMER ร่วมกับคุณนัท
จากเพจพาทำพาทาน ร่วมแบ่งบันความสุข
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

SL กับความภาคภูมิใจ


บริษัท เอสเเอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
ร่วมกับ บริษัท 2010 โกลบอลซอร์ส จำกัด
ร่วมบริจาคขนมและเครื่องใช้ไฟฟ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเกาะจวน

มอบอุปกรณ์กีฬาและขนมในวันเด็ก 57


บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
มอบอุปกรณ์กีฬาและขนมในงานวันเด็ก
ให้กับโรงเรียนสุเหร่าบางชัน
ในวันที่ 10 มกราคม 2557

มอบอุปกรณ์กีฬาและขนมในวันเด็ก 56 


บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
มอบอุปกรณ์กีฬาและขนมในงานวันเด็ก
ให้กับโรงเรียนสุเหร่าบางชัน
ในวันที่ 10 มกราคม 2556

ร่วมบริจาคชมรมค่ายย้อนเฮือนฯ


บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
ร่วมบริจาคชมรม
ค่ายย้อนเฮือน – เยือนประกากยอ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม


บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 จัดโดย
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

Scroll