SL Aloha


บริษ้ทเอสแอลโฮมโพรดักส์
จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
เพื่อความสามัคคีในองค์กร
ณ ดีวารี เอ็กซ์เพลส ชาเล่ต์ จ.ระยอง
วันที่ 1 – 2  ก.ค 60 นี้

ถวายบังคมพระบรมศพ


ผู้บริหารและพนักงาน
กลุ่มบริษัท เอส แอล โฮม โพรดักส์ จำกัด
ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
วันที่ 9 มิถุนายน 2560

ซ้อมอพยพหนีไฟ


บริษัท เอสแอลโฮมโพรดักส์จำกัด และ
บริษัท 2010 โกลบอลซอร์สเซส จำกัด
ร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559

เปิดร้าน csc complex center


บริษัท เอสแอลโฮมโพรดักส์จำกัด และ
บริษัท 2010 โกลบอลซอร์สเซส จำกัด
ได้ร่วมงานเปิดงาน Grand opening
เปิดร้าน csc complex center
วันที่12-14 ก.พ. 2559 ปากเซ ประเทศลาว

เปิดโลกเศรษฐกิจ IRPC


บริษัท เอสแอลโฮมโพรดักส์ จำกัด
ได้รับเกียรติร่วมงานเปิดโลกเศรษฐกิจ
ปรับแนวคิดสู่ความยั่งยืน

SL กับความภาคภูมิใจ


บริษัท เอสเเอลโฮมโพรดักส์ จำกัด
1 ใน 20 บริษัท ที่มีอัตราการเติบโต
ในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เเละเป็นพันธมิตรที่ดีกับเทสโก้โลตัส
มาตลอด

ร่วมแบ่งปันน้ำใจและไออุ่นให้น้องๆ


ร่วมแบ่งปันน้ำใจและไออุ่นให้น้องๆ
เด็กกำพร้าและยากจน
ณ วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง
โดย เบรน Summer ร่วมกับคุณนัท
จากเพจพาทำพาทาน เดินทางไปที่วัดสระแก้ว
จังหวัดอ่างทอง เพื่อร่วมแบ่งบันความสุข
และรอยยิ้มให้กับน้องๆ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

SL กับความภาคภูมิใจ


บริษัท เอสเเอลโฮมโพรดักส์ จำกัด
ร่วมกับ บริษัท 2010 โกลบอลซอร์ส จำกัด
ร่วมบริจาคขนมและเครื่องใช้ไฟฟ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเกาะจวน

มอบอุปกรณ์กีฬาและขนมในวันเด็ก 


บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
มอบอุปกรณ์กีฬาและขนมในงานวันเด็ก
ให้กับโรงเรียนสุเหร่าบางชัน
ในวันที่ 10 มกราคม 2557

มอบอุปกรณ์กีฬาและขนมในวันเด็ก 56 


บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
มอบอุปกรณ์กีฬาและขนมในงานวันเด็ก
ให้กับโรงเรียนสุเหร่าบางชัน
ในวันที่ 10 มกราคม 2556

ร่วมบริจาคชมรมค่ายย้อนเฮือนฯ


บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
ร่วมบริจาคชมรมค่ายย้อนเฮือน –
เยือนประกากยอ ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม


บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 จัดโดย
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

Scroll